Lv 753,359 points

?

最佳解答16%
解答2,538

大方廣佛華嚴經內容廣泛無窮,語言華美流暢,義理圓融深刻如海,含融無盡緣起成一真法界,故無所不融、無所不攝,大方廣佛華嚴若須詳細,請上本人網站︰player12345.myweb.hinet.net或查詢【大方廣佛華嚴經疏鈔會本】, 整理:普賢行者:劉清龍 :