Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 2 0 年前

士大夫如何用詩歌表述內心的想法?

先秦兩漢之時,文學的主流乃是詩歌,

故詩歌不僅僅是民間抒發情志的管道,更是政治上外交的利器。

詩歌音樂與時代、政治都有著密不可分的關係,

試問:過去士大夫在出使外國時,如何用詩歌表現內心的想法。

(這裡的詩歌,指的是《詩經》)

已更新項目:

如何引用請務必舉例「那一首詩」唷!

1 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  應對時會直接找個跟自己觀點或立場等較相近的詩歌來用

  以較間接的隱喻方式表達想法,不過要是雙方對詩歌的了解跟解讀不一致的話就會有麻煩了

  2004-12-30

  例如國家有難出使他國尋求援軍,對方可能是路途遙遠為由堅拒,這時也許就可以引用 河廣來強調其實不很遠:

   誰謂河廣,一葦杭之,誰謂宋遠,跂予望之。

   誰謂河廣,曾不容刀,誰謂宋遠,曾不崇朝。(衛風,河廣)

  如果是兩國交好結為盟國,也許可以引用木瓜來強調友誼永固

   投我以木瓜,報之以瓊琚,匪報也,永以為好也。

   投我以木桃,報之以瓊瑤,匪報也,永以為好也。

   投我以木李,報之以瓊玖,匪報也,永以為好也。(木瓜。衛風)

還有問題?馬上發問,尋求解答。