promotion image of download ymail app
Promoted
啾朢
Lv 6
啾朢 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 2 0 年前

饕餮是什麼?

如題!另外饕餮還有什麼樣的含意!?

4 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  1 傳說中一種凶惡貪食的野獸,古代鐘鼎彝器多刻其頭形以為飾。呂氏春秋˙先識覽˙先識:周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害及其身。二刻拍案驚奇˙卷三十九:細看那鏡小小只有四五寸,面上精光閃爍,背上鼻鈕四傍,隱起窮奇饕餮魚龍波浪之形。

  2 比喻凶惡貪婪的人。左傳˙文公十八年:縉雲氏有不才子,貪于飲食,冒于貨賄,侵欲崇侈,不可盈厭;聚斂積實,不知紀極;不分孤寡,不恤窮匱,天下之民以比三凶,謂之饕餮。漢˙蔡邕˙太尉李成碑:百司震肅,饕餮風靡。

  3 饕為貪財,餮為貪食。饕餮比喻貪吃的人。唐˙杜甫˙麂詩:衣冠兼盜賊,饕餮用斯須。

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 2 0 年前

  我知道天之痕軒轅外傳有一隻很難打啦^^~~

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 2 0 年前

  1念 ㄊ ㄠ

  tau拼音

  名:饕餮:古時神話中的一種惡獸名

  名:比喻惡人

  形:貪財叫饕,貪吃叫餮;現在泛稱貪吃的人叫饕餮

  「饕戾」貪婪凶狠

  參考資料: 智揚出版社 辭海
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 匿名使用者
  2 0 年前

  饕餮「ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ」

  1.傳說中的惡獸名,性好貪饞,古代鐘鼎彝器多刻其形狀為紋飾。

  2.喻兇殘的人 例:「百貨震肅,饕餮風靡」

  3.泛指貪財貪食的人

  比喻愛吃的人→老饕

  參考資料: 最新修訂字典
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。