smith 發問時間: 社會與文化語言 · 2 0 年前

有什麼比較好用的主持話語

最近我要擔任公司的團康主持,請問誰有比較好用的主持話語,

最好是台語的,如結緍那種主持人說的那種有押韻的那一種

4 個解答

評分
 • 2 0 年前
  最佳解答

  臺諺多為前人生活智慧結晶, 生動活潑、饒富趣味, 卻少華麗文藻的酸腐氣息, 如能巧妙運用在各種講演場合, 定可熱絡現場氣氛,使人印象深刻。 玆將手邊資料稍作整理, 供作參考。

  参考網站:

  http://www.readingtimes.com.tw/books/book_basic.as... 時報悅謮網/莊永明先生/臺灣諺語淺釋

  (一) 開場白

  人生親像大舞台,苦齣笑料攏公開

  一嘴掛雙舌 心歹無人知,嘴歹上厲害

  人交陪攏是關公劉備,咱交陪攏是林投竹莿

  看戲要知戲文內意;做人要識人情義理

  有錢講話才會重,無錢講話昧輕鬆

  賣茶講茶芳,賣花講花紅

  摸著箸籠,才知頭重

  輸人不輸陣,輸陣歹看面

  講的比唱的較好聽

  講到乎你識,嘴鬚好打結

  (二) 主題

  第一門風,第二祖公

  龍交龍,鳳交鳳;隱龜交懂戇

  未娶某,不可笑人某賢走;未生子,不可講人子賢號

  做著歹田望後冬,娶著歹某一世人

  娶某大姊,坐金交椅

  開花滿天芳,結子才驚人

  聽婦嘴 , 大富貴

  一個某 , 較好三個天公祖

  愛某為某苦,惜某為某勞

  驚某大丈夫,打某豬狗牛

  惜花連盆,疼子連孫

  翁親某親 , 老婆仔翻車輪

  細漢母仔子,大漢某的子

  生子師仔,飼子師父

  寵子不孝 , 寵豬仰灶

  好子不免濟,濟子餓死父 (ㄅㄟ˙)

  飼子無惜刉一隻豬,飼父母那惜添一雙箸

  緊紡無好紗,緊嫁無好大家

  嫁著讀冊翁 , 床頭床尾香

  嫁著生理翁,暝日守空房

  嫁著賣菜翁 , 三頓不是菜就是蔥

  嫁著青盲翁 , 梳頭抹粉無彩工

  一年新婦 , 二年話抵 (ㄉㄨ˙) , 三年師傅

  雜唸大家出蠻皮新婦

  不孝新婦三頓燒 , 有孝查某子路裡搖

  新婦哭禮數,查某子哭腸肚 (口語: 哭腸仔肚)

  (三) 結尾

  棚頂做到流汗,棚腳嫌到流涎

  神仙撲鼓有時錯,腳步踏錯啥人無

  人濟話著濟,五色人講五色話

  歡歡喜喜一工,煩煩惱惱也一工

  無禁無忌食百二

 • 2 0 年前

  有些農民曆上會有喔!

  我記得以前在農民曆後面翻過春聯...婚喪喜慶用語等

  可以去找找

 • 2 0 年前

  多看台語綜藝節目

 • 2 0 年前

  問阿ㄇㄚˋ

還有問題?馬上發問,尋求解答。