promotion image of download ymail app
Promoted
匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 社會與文化語言 · 2 0 年前

駕馭&駕御

駕馭&駕御這兩者有何差別呢??請告訴我!!謝謝!!

2 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  【駕馭】

  注音一式 ㄐ|ㄚˋ ㄩˋ

  注音二式 ji y

  相似詞 控制、駕御、操縱 . 馭:駕控馬匹

  相反詞

  解釋 :操縱車馬的前進。如:野馬未經馴服,很難駕馭。

  指揮、控制。舊唐書˙卷七十四˙馬周傳:陛下所與定天下者,皆仰稟成規,備鷹犬之用,無威略振主如韓、彭之難駕馭者。唐˙杜甫˙投贈哥舒開府翰二十韻:君王自神武,駕馭必英雄。

  【駕御】

  注音一式 ㄐ|ㄚˋ ㄩˋ

  注音二式 ji y

  相似詞 控制、駕馭、操縱 . 御:使馬

  相反詞

  解釋 : 控制車馬的前進。淮南子˙脩務:馬不可化,其可駕御,教之所為也。

  指揮、驅使。三國志˙卷五十二˙吳書˙張昭傳:夫為人君者,謂能駕御英雄,驅使群賢,豈謂馳逐於原野,校勇於猛獸者乎?

  ---------------------------------------------------------------------------------

  我想看字典之後,兩者意思應是相同的.

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 2 0 年前

  【駕馭】注音一式ㄐ|ㄚˋ ㄩˋ注音二式ji

  圖片參考:http://140.111.34.46/dict/fonts/fa41.gif

  參考資料: 教育部國語辭典
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。