Lin
Lv 5
Lin 發問時間: 社會與文化語言 · 2 0 年前

問成語...1

請問這些成語的相似和相反的成語有哪些?(相似的1個相反的1個)如果可以解釋的話那更好...

1.如臨大敵

2.一日千里

3.安步當車

4.不毛之地

5.熙熙攘攘

已更新項目:

不用解釋也沒關西...

3 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  如臨大敵 ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄉㄧˊ,

  注釋:

  (1)比喻對小事看得過於嚴重。

  (2)好像面對強大的敵人一樣。比喻戒備森嚴或將事情看得很嚴重。

  (3)好像大敵當前一樣,以全副精神來應付。

  成語出處: (1)舊唐書˙卷一七八˙鄭畋傳:畋還鎮,蒐乘補卒,繕修戎仗,濬飾城壘。盡出家財以散士卒。晝夜如臨大敵。

  (2)二十年目睹之怪現狀˙第五十八回:到了撫院,又碰了止轅,衙門裡劄了許多兵,如臨大敵。

  義近:小心翼翼、戒慎恐懼

  義反:不以為意、掉以輕心

  一日千里

  注釋: 形容良馬跑得很快。 比喻進步神速或事業發展很快。 形容學問進步很快。

  成語出處: 語本莊子˙秋水:騏驥驊騮,一日而馳千里。後比喻進步神速或事業發展得很快。後漢書˙卷六十六˙王允傳:同郡郭林宗嘗見允而奇之曰:王生一日千里,王佐才也。

  《荀子.修身》夫驥一日而千里,駑馬十駕則亦及之矣。將以窮無窮,逐無極與?其折骨絕筋,終身不可以相及也。將有所止之,則千里雖遠,亦或遲或速、或先或後,胡為乎其不可以相及也?不識步道者,將以無窮逐無極與?意亦有所止之與?袁山松《後漢書.王允傳

  成語造句: 他眠眠不休就是為了考進大學,上課常勤發問問題,這樣的一個讀書方法使他的學業蒸蒸日上一日千里最後他達成心願沒有名落孫山反而取得進大學的條件.

  二十一世紀的科技發展一日千里,跟以前比起來,簡直是天壤之別啊!

  義近:日新月異、突飛猛進、蒸蒸日上

  義反:一落千仗、日趨式微、江河日下、每況愈下

  安步當車

  注釋: 喻能夠安貧。 或指徒步而行,態度悠閒從容。

  出處:

  01. 《戰國策.齊策四》:「斶願得歸,晚食以當肉,安步以當車,無罪以當貴,清靜貞正以自虞。」(源)

  02. 宋.陳杰〈窮居〉詩:「安步當車蔬當肉,筆耕為耒紙為田。」

  03. 清.李漁《閒情偶寄.卷一五.頤養部.行》:「貴人之出,必乘車馬,逸則逸矣,然於造物賦形之義,略欠周全。有足而不用,與無足等耳;反不若安步當車之人,五官四體皆能適用。」

  義近:緩步徐行、徐步當車、緩步代車、緩步當車

  義反:駟馬高車、健步如飛

  不毛之地

  注釋: 不生長植物五穀的地方。

  出處:《公羊傳.宣公十二年》

  夏六月乙卯,晉荀林父帥師及楚子戰于邲,晉師敗績。大夫不敵君,此其稱名氏以敵楚子何?不與晉而與楚子為禮也。曷為不與晉而與楚子為禮也?莊王伐鄭,勝乎皇門,放乎路衢。鄭伯肉袒,左執茅旌,右執鸞刀,以逆莊王,曰:「寡人無良,邊垂之臣,以干天禍,是以使君王沛焉,辱到敝邑。君如矜1>此喪人,錫之不毛之地,使帥一二耋老而綏焉,請唯君王之命。」莊王曰:「君之不令臣交易為言,是以使寡人得見君之玉面,而微至乎此。」莊王親自手旌,左右撝軍,退舍七里。

  義近:窮鄉僻壤、不食之地

  義反:沃野千里、通都大邑、魚米之鄉、膏腴之地

  熙熙攘攘

  注釋: 形容人來人往,熱鬧擁擠的樣子。

  成語造句: 熙熙攘攘的行人,把街上的景致點綴得讓鬧極了

  義近:千軍萬馬、車水馬龍、川流不息、紛至沓來、車馬盈門、車馬輻輳、車馬駢溢、車馬駢闐、門庭若市、肩摩轂擊

  義反:稀稀落落、冷冷清清、門可羅雀

 • 匿名使用者
  6 年前
 • 匿名使用者
  2 0 年前

  1.如臨大敵【如臨大敵】注音一式ㄖㄨˊ ㄌ|ㄣˊ ㄉㄚˋ ㄉ|ˊ注音二式r

  圖片參考:http://140.111.34.46/dict/fonts/8e4d.gif

  門可羅雀:後用來形容做官的人從擁有權勢到離開政治中心後門庭冷落、賓客稀少的景況http://140.111.34.46/dict/

  參考資料: 網路
還有問題?馬上發問,尋求解答。