YO弟 發問時間: 藝術與人文歷史 · 2 0 年前

燭之武用啥米理由說服秦穆公撤軍

希望大家能多多提供唄

燭之武用啥米理由說服秦穆公撤軍

3 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  原文:  燭之武退秦師 僖公三十年  左 傳 晉侯泰伯圍鄭,以其無禮於晉,且貳於楚也。晉軍函陵,秦軍氾南。 佚之狐言於鄭伯曰:「國危矣!若使燭之武見秦君,師必退。」公從之。辭曰:「臣之壯也,猶不如人。今老矣,無能為也已。」公曰:「吾不能早用子,今急而求子,是寡人之過也。然鄭亡,子亦有不利焉。」許之,夜縋而出。 見秦伯曰:「秦晉圍鄭,鄭既知亡矣。若亡鄭而有益于君,敢以煩執事。越國以鄙遠,君知其難也。焉用亡鄭以陪鄰?鄰之厚,君之薄也。若舍鄭以為東道主,行李之往來,共其乏困,君亦無所害。且君嘗為晉君賜矣,許君焦、瑕,朝濟而夕設版焉,君之所知也。夫晉,何厭之有?既東封鄭,又欲肆其西封,若不闕秦,將焉取之?闕秦以利晉,唯君圖之。」 秦伯說,與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍之,乃還。 子犯請擊之,公曰:「不可,微夫人力不及此。因人之力而敝之,不仁。失其所與,不知。以亂易整,不武。吾其還也。」亦去之。翻譯:晉文公和秦穆公聯軍圍攻鄭國,原因 為鄭國曾因為對晉文公無禮,並且背 棄晉國而結好於楚國。晉國屯兵在函 陵,秦國屯兵在汜南。佚之狐對鄭文 公說:「國家危急了!若能派遣燭之 武去見秦國國君,敵軍一定會撤退的 。」鄭文公聽從他的建議。可是,燭 之武推辭說:「我在壯年的時候,尚 且及不上別人,現在老了,更不能有 甚麼作為了。」鄭文公說:「我不能 及早重用你,到現在情勢危急才求你 幫忙,這是我的過錯。可是如鄭國滅 亡的話,對你也有不利。」燭之武便 答允了鄭文公,在夜裡用繩子繫住身 子,從城上垂下出去。燭之武見到秦 穆公,說:「秦和晉圍攻鄭國,鄭國 也知道必要滅亡了。假如滅了鄭國而 對你有益的話,那末麻煩你用兵還值 得。然而隔著晉國而去佔有遙遠的鄭 國為邊邑,你必定知道是難以施行的 。既然如此,又何用滅掉鄭國來增加 鄰國的勢力呢?鄰國的國力增加,就 等於你本身的國力被削弱了。假如保 留鄭國,作為秦國東方通路上接待過 客的主人,秦國使臣往來,鄭國可供 應他們需要的物資,這對你來說,是 沒有甚麼害處的。況且你曾對晉惠公 有恩惠,他答應送你焦、瑕等城邑回 報,可是他早上剛渡河返國,晚上便 在那裡築起土牆防禦,這是你知道的 。晉國的野心又怎會有滿足呢?到它 擴展東西面彊界,吞滅鄭國後,勢必 又要盡力擴展西面的彊界,到時若不 侵佔秦國,又將從哪裡去攫取領土? 損害秦國而使晉國得益,請你仔細考 慮做法好了!」秦穆公聽了燭之武的 游說,欣然接受。更和鄭訂立盟約, 並派大夫杞子、逢孫和楊孫等領兵駐 守鄭國,自己便率領大軍回國。晉國 大夫狐偃建議晉文公攻擊背約的秦軍 。晉文公說:「不可以!倘若沒有這 個人(秦穆公)的幫助,我便沒有今 天的成就。依靠人家的力量,反過來 去傷害他,這是不仁;因此而失掉盟 國,這是不智;兩國從行動一致變成 彼此衝突,這是不武。我們還是回去 吧。」於是,晉軍也撤出了鄭國。

 • 匿名使用者
  2 0 年前

  燭之武用啥米理由說服秦穆公撤軍 目前共 48 票

  投票選項 百分比 得票數

  候選編號 001 77% 37

  候選編號 002 6% 3

  候選編號 003 17% 8

  無言到家......

  候選編號 001 和 002 只是翻譯而以

  他是問

  燭之武用"啥米理由"說服秦穆公撤軍

  只有第三位回答正確

  希望各位大大能在

  投票前稍微看一下候選人內容

  以正視聽

  2005-11-16 19:12:28 補充:

  對了,第三位跟我沒有關係,以上僅個人感想

 • 2 0 年前

  原文:

    燭之武退秦師 僖公三十年  左 傳

   晉侯泰伯圍鄭,以其無禮於晉,且貳於楚也。晉軍函陵,秦軍氾南。

   佚之狐言於鄭伯曰:「國危矣!若使燭之武見秦君,師必退。」公從之。辭曰:「臣之壯也,猶不如人。今老矣,無能為也已。」公曰:「吾不能早用子,今急而求子,是寡人之過也。然鄭亡,子亦有不利焉。」許之,夜縋而出。

   見秦伯曰:「秦晉圍鄭,鄭既知亡矣。若亡鄭而有益于君,敢以煩執事。越國以鄙遠,君知其難也。焉用亡鄭以陪鄰?鄰之厚,君之薄也。若舍鄭以為東道主,行李之往來,共其乏困,君亦無所害。且君嘗為晉君賜矣,許君焦、瑕,朝濟而夕設版焉,君之所知也。夫晉,何厭之有?既東封鄭,又欲肆其西封,若不闕秦,將焉取之?闕秦以利晉,唯君圖之。」

   秦伯說,與鄭人盟。使杞子、逢孫、楊孫戍之,乃還。

   子犯請擊之,公曰:「不可,微夫人力不及此。因人之力而敝之,不仁。其所與,不知。以亂易整,不武。吾其還也。」亦去之。

  *********************************************************************

  晉文公和秦穆公聯軍圍攻鄭國,原因 為鄭國曾因為對晉文公無禮,並且背 棄晉國而結好於楚國。晉國屯兵在函 陵,秦國屯兵在汜南。

  佚之狐對鄭文 公說:「國家危急了!若能派遣燭之 武去見秦國國君,敵軍一定會撤退的 。」鄭文公聽從他的建議。可是,燭 之武推辭說:「我在壯年的時候,尚 且及不上別人,現在老了,更不能有 甚麼作為了。」鄭文公說:「我不能 及早重用你,到現在情勢危急才求你 幫忙,這是我的過錯。可是如鄭國滅 亡的話,對你也有不利。」燭之武便 答允了鄭文公,在夜裡用繩子繫住身 子,從城上垂下出去。

  燭之武見到秦 穆公,說:「秦和晉圍攻鄭國,鄭國 也知道必要滅亡了。假如滅了鄭國而 對你有益的話,那末麻煩你用兵還值 得。然而隔著晉國而去佔有遙遠的鄭 國為邊邑,你必定知道是難以施行的 。既然如此,又何用滅掉鄭國來增加 鄰國的勢力呢?鄰國的國力增加,就 等於你本身的國力被削弱了。假如保 留鄭國,作為秦國東方通路上接待過 客的主人,秦國使臣往來,鄭國可供 應他們需要的物資,這對你來說,是 沒有甚麼害處的。況且你曾對晉惠公 有恩惠,他答應送你焦、瑕等城邑回 報,可是他早上剛渡河返國,晚上便 在那裡築起土牆防禦,這是你知道的 。晉國的野心又怎會有滿足呢?到它 擴展東西面彊界,吞滅鄭國後,勢必 又要盡力擴展西面的彊界,到時若不 侵佔秦國,又將從哪裡去攫取領土? 損害秦國而使晉國得益,請你仔細考 慮做法好了!」秦穆公聽了燭之武的 游說,欣然接受。更和鄭訂立盟約, 並派大夫杞子、逢孫和楊孫等領兵駐 守鄭國,自己便率領大軍回國。

  晉國 大夫狐偃建議晉文公攻擊背約的秦軍 。晉文公說:「不可以!倘若沒有這 個人(秦穆公)的幫助,我便沒有今 天的成就。依靠人家的力量,反過來 去傷害他,這是不仁;因此而失掉盟 國,這是不智;兩國從行動一致變成 彼此衝突,這是不武。我們還是回去 吧。」於是,晉軍也撤出了鄭國。

  參考資料: 古文觀止
還有問題?馬上發問,尋求解答。