wenshuen 發問時間: 科學化學 · 2 0 年前

請問椰子油的成分 化學式及大約分子量

椰子油所含的各類成分 及其大約分子量 請詳述其所含的各種酸的化學式

及所佔百分比

已更新項目:

真的很感激 如果有詳細的分子量更好 謝謝囉

2 個解答

評分
 • 念申
  Lv 7
  2 0 年前
  最佳解答

  Common nameCompositionMean %S.D.  Caproic acid C 6:0 0.440.02

  圖片參考:http://www.kokonutpacific.com.au/images/Bracket.jp...

         Total Saturated Fat 94%Caprylic acid C 8:0 7.050.04Capric acid C 10:0 6.590.07Lauric acid C 12:0 50.630.19Myristic acid C 14:0 18.100.05Palmitic acid C 16:0 8.260.08Stearic acid C 18:0 3.070.03Oleic acid C 18:1 4.650.03Linoleic acid C 18:2 0.80.00Other C 18:3 C 24:1 0.310.06這樣的答案應該OK吧?!!還需要分子量嗎?(要的話就算給你..)SD是標準差的意思(Standard deviation).. 喔...好吧.分子量如下.....不過多元不飽和部分我只列了一個C18:3的linolenic acid........Caproic acidC 6:0116Caproic acidC 8:0144Capric acidC 10:0172Lauric acidC 12:0200Myristic acidC 14:0228Palmitic acidC 16:0256Stearic acidC 18:0284Oleic acidC 18:1282Linoleic acidC 18:2280OtherC 18:3278

 • 2 0 年前

  可以計算分子量嗎

還有問題?馬上發問,尋求解答。