promotion image of download ymail app
Promoted
匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

為什麼地球上會有鹹水?

為什麼地球上會有鹹水?                                                                               

1 個解答

評分
  • 最佳解答

    關於這個問題,目前沒有一致的答案,主要的說法有:認為當初的海水是淡的,是因為岩石土壤的鹽份被衝進海水裡.2是認為海水原本就是鹹的,因為他們發現海水不會因為過了幾千年而越來越鹹

    拜託投我,我找資料找的好苦1

    參考資料: 問教授
    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。