promotion image of download ymail app
Promoted
匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 藝術與人文歷史 · 1 0 年前

關公前面得那2個人是誰阿?

我只知道一個是他兒子吧

另一個是他部屬

他們叫什麼名子阿?

有什麼事績嗎?

6 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  關平:陳壽的三國志(正史)關平是長子..次子是關興

  可是到了羅貫中的三國演義(野史)關平卻成了關羽的義子....

  周倉:關羽曾經在一次戰役中降服了山賊周倉。周倉是因為生活困苦,所以淪為盜賊的。關羽看他性情豪爽,講究義氣,便收他做隨身侍衛。周倉力氣很大,長得十分魁梧。在麥城之戰關羽和關平被俘虜後...周倉得知吳國已斬首關羽父子~即從麥城上往下跳~而亡~~

  p.s 1. 現在關帝廟中神像~居中者為關公,右邊白臉捧印的就是關平;左邊黑臉持 刀的 ,則是關公部將周倉。

  2.三國志從來沒提過周倉的名字喔..目前的猜測是

  (1)羅貫中創造出來的角色,如同關索

  (2)他名不見經傳

  但是令人感到奇怪的是,荊州有周倉墓

  http://www.nantian.idv.tw/files/gsdj/cj.htm

  3.周倉是小說家虛構出來的,但也有學者認為卻有其人。

  首先來說周倉是虛構人物的論點。《三國志》中並無周倉其人是最有利的證 據,而關於三國最早的小說版本,元朝至正年間《三國志平話》中的周倉,也並非關羽帳下,而是諸葛亮手下一個管理木牛流馬的的偏將。元末唱本《花關索傳》:關羽父子入川,關索在成都活捉守軍元帥周倉,周倉情願服侍關羽,劉備遂得西川之地,這些都是小說家杜撰的。

  再來也有論作表示周倉確有其人,引論者以魯迅《小說舊文抄》引《山西通志》為證,「周將軍倉,平陸人,初為張寶將,後遇關公於臥牛山,遂相從,於樊城之役生擒龐德,後守麥城而死。」基本和三國演義一樣。一九八五年山西運城地區地方志辦公室編的《運城地區古今名人傳》也說周倉是山西平陸西祁村人,在該村現在還有規模龐大的周倉廟。

  但是《三國奇談》的作者陳華勝認為向周倉如此有名卻不見於史傳是不大可能的,這些後來的論證有以訛傳訛之嫌。

  2005-12-31 19:04:44 補充:

  關羽和關平那戰不是樊城~是麥城...樊城是龐德被關羽俘虜~不肯投降而亡

  參考資料: 我...知識+....
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  史上當然有『周倉大將軍』!

  在『玄靈玉皇赦罪寶懺』、『關聖帝君 桃園明聖經』等經文中即可知道:

  南天周將軍寶誥。(十月二十三日聖誕)

  恭焚真香。虔誠叩請。志心皈命禮。

  扶天勇將。察地猛神。鐵鬚銀齒。黑面朱唇。

  精忠特立。勁節驚人。稽查善惡。糾察凡塵。

  冥冥顯赫。處處遊巡。鋤奸除惡。拔世憂民。

  忠臣義士。扶彼超昇。乖兒逆子。不勝怒嗔。

  維持世教。匡正人倫。斬妖護法。大道長存。

  最靈真宰。最顯神君。

  護朝護國剛直忠勇天尊加封仁侯大帝。(三稱九叩)

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  一個是義子關平,另一個是周倉,周倉是黃巾賊的餘黨,關平在麥城之戰跟關羽一起被吳軍俘虜,然後被殺,而周倉聽到這個消息從城上往城下跳自殺生往。

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  一位是義子關平

  一位是部下周倉

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
 • 匿名使用者
  1 0 年前

  一個是他收的義子‧關平,另一個是黃巾軍餘黨‧周倉,這兩個人事績不多,因為在樊城之戰關羽與關平一起被俘虜後,就被殺了,而周倉在聽到關羽被殺的消息後,就從他駐守的成樓上跳下來自殺了。

  參考資料: 印象
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  你問題我不太明白唷你是指他的部下還是手足

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。