Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 商業與財經工作與就業法律與法務 · 2 0 年前

如果無故被解雇的話該怎麼辦?

我今天被我們老闆無故解雇,而且薪水也沒當場給我,他叫我十號再去拿.請問各位大大我老闆這樣子算違罰嗎?那有什麼方法可以還我公道?

2 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  除了勞工有違反勞基法第11,12條之規定才可解雇或資遣你

  勞基法第十一條

  第 11 條 (雇主須預告始得終止勞動契約情形)

  非有左列情形之一者,雇主不得預告勞工終止勞動契約:

  一 歇業或轉讓時。

  二 虧損或業務緊縮時。

  三 不可抗力暫停工作在一個月以上時。

  四 業務性質變更,有減少勞工之必要,又無適當工作可供安置時。

  五 勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。

  第 12 條 (雇主無須預告即得終止勞動契約之情形)

  勞工有左列情形之一者,雇主得不經預告終止契約:

  一 於訂立勞動契約時為虛偽意思表示,使雇主誤信而有受損害之虞者。

  二 對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工,實施暴行

  或有重大侮辱之行為者。

  三 受有期徒刑以上刑之宣告確定,而未諭知緩刑或未准易科罰金者。

  四 違反勞動契約或工作規則,情節重大者。

  五 故意損耗機器、工具、原料、產品,或其他雇主所有物品,或故意洩

  漏雇主技術上、營業上之秘密,致雇主受有損害者。

  六 無正當理由繼續曠工三日,或一個月內曠工達六日者。

  雇主依前項第一款、第二款及第四款至第六款規定終止契約者,應自知悉

  其情形之日起,三十日內為之。

  如果你沒有違反以上之規定,可以向當地勞工局申請調解,可向公司要求每年一個月之資遣費及依年資要求10天至30天之預告工資.

  當然也可以要求回復工作權(但要回去上班可能大家會歹面相看了)

  勞資爭議調解員

  參考資料: 勞基法及自己經驗
 • 我是在94年上班的最後一天,在快下班的時候才得知自己被資遣,心情很不好,不過有當場給我薪資及資譴費,只覺得這種老闆沒道德,會有報應。

還有問題?馬上發問,尋求解答。