Never用法

i always 後面加現在是
那 i wiil always 是加圓形嗎? 還是現在是?
i never 後面加過去是還現在是?
i will never勒?
i have never勒?
更新: 還有i never勒?
3 個解答 3