Cindy 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

請問「絭」這個字怎麼唸?急需用到,贈十點哦!

「絭」這個字字義為何?以目前的社會型態來說「絭」這個字常用嗎?

請幫幫忙急用~~感謝!

3 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  字號B03365正字【絭】糸-06-12音讀ㄐㄩㄢˋ釋義束腰繩。說文解字:「絭,纕臂繩也。」段玉裁.注:「 臂袖易流,以繩約之,是繩謂之絭。」廣韻.去聲.願韻 :「絭,束腰繩也。」束縛。清.段玉裁.說文解字絭字注:「絭,引申為凡束 縛之稱。」弓弦。廣韻.去聲.願韻:「絭,弦也。」晉.潘岳.閒 居賦:「谿子巨黍,異絭同機。」曲。明.張自烈.正字通.糸部:「絭,曲也。」

  圖片參考:http://www.ca.taipei.gov.tw/civil/lisu0101_aaa_mov...

  壺」然後讓女兒面向外,坐在一把未用的椅子上,表示女兒即將離開娘家。並請「好命人」為新娘梳頭,再插上象徵女子成年的髮簪。 梳頭插簪的儀式完成後,再穿上禮服,向神佛祖先祭拜。然後,向父母各敬一杯茶,父母喝完後,也祭拜天公神佛祖先,儀式就算完成。 http://www.ca.taipei.gov.tw/civil/lisu0101_aaa_mov...

 • 1 0 年前

  唸 [ ㄑㄩㄢ\ ]

  音同 [勸]

  指的是:

  (1)用來束腰袖的繩索 (2)束縛 (3)弩弦 (4)曲

  目前一般生活中應該已經很少用這個字了

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  應用 :

  由於孩童「細漢歹育飼」,所以在民間信仰中,有拜認神明為契父、契母的習俗,以護佑孩童長大成人,出人頭地。 

  立契的時間,一般多選在契神聖誕日,立契之後戴「貫絭」,成為該契神的契子、契女,即義子、義女。所謂貫絭,就是用一條紅絲線貫穿一個方孔錢,然後將之戴在孩童頸上,象徵契神隨身保佑。以後每年的契神聖誕日,家長都要帶契童到廟裏「換絭」(換紅絲線)。年年如此,直到結婚前日「謝神拜天公」,並行「褪絭」。

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  七娘媽神前祈願

  為求孩子好平安健康,約在兒童週歲前後,父母前往寺廟祈求七娘媽,請求保護並為孩子許願,如果子女能順利長十六歲,必至廟中還願。

  捾絭換絭脫絭

  祈願後,以古錢或是正面刻有八卦、反面刻有「開隆宮天女七星娘娘」字句的銀牌、鎖牌,以紅絨線串成絭,懸在兒童頸上,這個動作俗稱「捾(ㄨㄢˇ)絭(ㄐㄩㄢˋ)」。此後每年七娘媽誕辰,也就是七夕,父母會帶孩子至廟中祭拜,並在神位前換上新的紅絨繩,這個動作稱為「換絭」。等到子女滿十六歲那年到寺廟祭拜還願,並將掛在脖子上的神絭拿掉,稱做「脫絭」,答謝七娘媽的庇佑。

  2006-03-23 14:30:33 補充:

  上述的運用範例出處為網路,內容注音寫的是捾(ㄨㄢˇ)絭(ㄐㄩㄢˋ),但實際以注音輸入法輸入時,要打ㄑㄩㄢ\ 才能找到該字

  2006-03-23 14:35:11 補充:

  教育部異體字典的說明如下 :字號 B03365 正字 【絭】糸-06-12 音讀 ㄐㄩㄢˋ 釋義 束腰繩。說文解字:「絭,纕臂繩也。」段玉裁.注:「 臂袖易流,以繩約之,是繩謂之絭。」廣韻.去聲.願韻 :「絭,束腰繩也。」束縛。清.段玉裁.說文解字絭字注:「絭,引申為凡束 縛之稱。」弓弦。廣韻.去聲.願韻:「絭,弦也。」晉.潘岳.閒 居賦:「谿子巨黍,異絭同機。」曲。明.張自烈.正字通.糸部:「絭,曲也。」

 • 1 0 年前

  以紅絨線串成絭,懸在兒童頸上,這個動作俗稱「捾(ㄨㄢˇ)絭(ㄐㄩㄢˋ)」

還有問題?馬上發問,尋求解答。