孟村 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 1 0 年前

夢周公??他是誰??

請問夢『周公』?????

請問這位周公到底是誰.....又為什ㄇ一定要夢周公??不可夢孔子?夢孔明嗎??

4 個解答

評分
 • 小箏
  Lv 6
  1 0 年前
  最佳解答

  問 題:夢周公??他是誰??睡 眠 、 做 夢 , 俗 語 叫 做 「 夢 周 公 」 , 或 「 去 見 周 公 」 。 究 竟 , 「 周 公 」 與 「 夢 」 有 何 關 係 ? 周 公 者 , 姓 姬 名 旦 也 , 周 文 王 子 , 輔 助 武 王 滅 紂 , 建 周 王 朝 , 封 於 魯 。 周 代 的 禮 樂 制 度 , 便 相 傳 周 公 所 制 訂 。 為 孔 子 推 崇 。 《 論 語 ‧ 述 而 》 : 「 子 曰 : 『 甚 矣 吾 衰 也 ? 久 矣 吾 不 復 夢 見 周 公 。 』 」 由 此 可 見 孔 子 對 周 公 之 仰 慕 , 至 形 於 夢 寐 。 後 世 便 以 「 夢 周 公」 來 緬 懷 先 賢 , 再 引 申 為 睡 覺 之 代 詞 。 晉 ‧ 劉 琨 《 重 贈 盧 諶 》 詩 : 「 中 夜 撫 枕 歎 , 想 與 數 子 遊 。 吾 哀 久 矣 夫 , 何 其 不 夢 周 ? 」 南 朝 ‧ 梁 ‧ 簡 文 帝 《 請 尚 書 左 丞 賀 琛 奉 述 旨 毛 詩 義 表 》 : 「 故 東 魯 夢 周 , 窮 茲 刪 採 。 」 唐 ‧ 元 稹 《 聞 韶 賦 》 : 「 夢 周 公 而 不 見 , 想 聖 德 而 思 齊 。 」 有 人 更 省 略 「 夢 」 , 以 「 周 公 」 稱 之 , 如 唐 ‧ 盧 仝 《 走 筆 謝 孟 諫 議 寄 新 茶 》 詩 : 「 日 高 丈 五 睡 正 濃 , 軍 將 打 門 驚 周 公 。 」 爽 脆 簡 略 之 至 。

  2006-07-22 02:18:43 補充:

  周公(姬旦),可說是我們中國人推從的「立德、立言、立功」這三不朽集於一身又最接近完人的典範。周公姓姬名旦是商朝末期西伯侯(西岐)姬昌(周文王)的四子,其上有三兄下有四弟,分別是長子伯邑考(其父被軟禁與朝歌時前往探望被商紂給剁成肉醬,有一說是其父將其毒死以表示對紂王的忠心)。

 • 姓姬名旦,周文王的兒子,武王的弟弟。因其采邑在周,爵為上公,故稱為周公。在周文王時,他就很孝順,仁愛,輔佐武王伐紂,封於魯。周公沒有到封國去而是留在王朝,輔佐武王,為周安定社會,建立制度,武王崩,又佐成王攝政,新建立的周王朝面臨著嚴重的困難,商朝舊貴族們準備復辟,而周公輔政,又有違於王位世襲制中父死子繼的原則,引起周室集團內部的矛盾。結果殘餘勢力即與周室內部的反叛勢力勾結起來,他們的代表是紂王子武庚與「三監」管叔,蔡叔等人。結果周公東征平定三叔之亂,滅五十國,奠定東南,歸而制禮作樂,周公惟恐失去天下賢人,洗一次頭時,曾多回握著尚未梳理的頭髮;吃一頓飯時,亦數次吐出口中食物,迫不及待的去接待賢士。這就是成語「握髮吐哺」典故。周公無唯不至地關懷年幼的成王,有一次,成王病得厲害,周公很焦急,就剪了自己的指甲沉到大河里,對河神祈禱說﹕「今成王還不懂事,有什麼錯都是我的。如果要死,就讓我死把。」成王果然病好了。周公攝政七年後,成王已經長大成人,於是周公歸政於成王,自己回到大臣的位子。

  後來,有人在成王面前進讒言,周公害怕了,就逃到楚地躲避。不久,成王翻閱庫府中收藏的文書,發現在自己生病時周公的禱辭,為周公忠心為國的品質感動得留下眼淚,立即派人將周公迎回來。周公回周以後,仍忠心為王朝操勞。周公輔佐武王,成王,為周王朝的建立和鞏固作出了重大貢獻。特別是他在受成王冤屈以後,仍忠心耿耿,為周王朝的發展嘔心瀝血,直至逝世,終天下大治。。周公臨終時要求把他葬在成周,以明不離開成王的意思。成王心懷謙讓,把他葬在畢邑,在文王墓的旁邊。以是對周公的無比尊重。

  周公為後世為政者的典範。孔子的儒家學派,把他的人格典範作為最高典範,最高政治理想是周初的仁政,孔子終生倡導的是周公的禮樂制度。

 • 1 0 年前

  周公是周朝周文王的兒子、周武王的兄弟,畢生制禮作樂、井田制度、分封世襲&嫡長子傳位...等,使周朝強盛

   ┌西周

  周│ ┌春秋

   └東周│

    └戰國

  周朝分西周&東周,東周又分春秋&戰國,孔子生於春秋末期,當時周朝的禮樂已然消失,各諸侯只為自己,並無國家,獨自為大,不尊重天子,各級官員&人們為私不公、為自不為人,使得國君不如國君、臣不像臣、夫婦不合、父子不慈、兄弟不睦,孔子知道~除了天子、諸侯&各級官員勤政愛民,百姓們努力工作、家庭和睦外,最重要的就是恢復周公所創立的禮樂制度,如此國家才會強盛,恢復&更盛於周公時期的繁榮社會&景象,所以孔子致力提倡&恢復周公所創立的禮樂制度

  無奈何~孔子用畢生精力推行&發揚自己的理想,但是皆未成功,雖然曾在魯國當過官,但是因各種的原因而離開,而在魯國所推行的禮樂制度,只能說比其它國家好,卻未能達到盡善盡美的程度,周遊列國時,各國國君也未能接受&施行其理想,故孔子窮其一生都未能將周公所創立的禮樂制度恢復

  孔子在失望&心灰意冷之餘,嘆息說:「吾不復夢見周公矣!」,也就是說~孔子嘆息有生之年不能見到周公時期的繁榮社會&景象嘍

  因此~自古流傳至今有所謂的〝夢周公〞,就是這樣子來的囉

  2006-07-23 21:22:50 補充:

  周公〝一沐三握髮,一飯三吐哺〞,代表其求賢納士的渴望,也因此才能將周朝治理的很繁榮一沐三握髮,一飯三吐哺:指周公為了接見賢能志士,連洗髮、吃飯等事都能暫停,先接待完賢能志士再說

 • 1 0 年前

  周公是姬發的弟弟姬旦

  至於為什麼要說夢周公...我就不太明瞭不好意思

  姬發則是周朝第二位君主(如果不算他的父親西伯侯)

  參考資料: 名人傳
還有問題?馬上發問,尋求解答。