lisa
Lv 5
lisa 發問時間: 政治與政府政治 · 1 0 年前

我想要大陸領導的照片(20點)

請問有沒有鄧小平.毛澤東.江澤民.的照片我想要大一點的!最好是1200*720的照片!謝謝!

已更新項目:

函函你有很多照片都打不開ㄝ

2 個已更新項目:

有沒有再大一點ㄉㄚ???

3 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  這是網站

  邓小平

  book.wealth.com.tw/trend/content.asp?code=CS001

  bg5.jmnews.com.cn/c/2004/08/21/20/c_357672.shtml

  www.zytzb.org.cn/big5/news07/0816d.htm

  www.longhoo.net/big5/.../userobject1ai259051.html

  news.big5.enorth.com.cn/.../000839945.shtml

  www.64memo.com/disp.asp?Id=12559

  www.longhoo.net/big5/.../userobject1ai261203.html

  www.renminbao.com/rmb/.../30228b.html

  www.renminbao.com/rmb/.../16206b.html

  www.chinamil.com.cn/site1/big5/ztpd/jndxp/jndxp.htm

  202.103.114.124:9100/gate/.../t20040302_131924.htm

  www.chinamil.com.cn/site1/big5/ztpd/jndxp/jndxp.htm

  毛澤東

  www.singtaonet.com:82/.../t20051104_37178.html

  maobo.7x.com.cn/index.php

  www.wikilib.com/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C

  www.wikilib.com/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C

  www.wikilib.com/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C

  www.wikilib.com/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C

  www.wikilib.com/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C

  江澤民

  www.mfbmclct.edu.hk/~moral/%A4E%A4C%A6^%C2k.htm

  www.wikilib.com/wiki/%E6%B1%9F%E6%B3%BD%E6%B0%91

  www.wikilib.com/wiki/%E6%B1%9F%E6%B3%BD%E6%B0%91

  book.wealth.com.tw/trend/content.asp?code=CS006

  www.renminbao.com/rmb/.../35418.html

  www.renminbao.com/rmb/.../36102.html

 • 1 0 年前

  影印拿來燒,真不錯!

還有問題?馬上發問,尋求解答。