travelpa 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

越南文 Trong đầm gì đẹp bằng sen

請幫忙翻譯為中文,謝謝。

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    Trong đầm gì đẹp bằng sen ...................潭內有什麼比蓮花更美Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng ....白花綠葉又添黃蕊Nhị vàng bông trắng lá xanh....................黃蕊白花綠葉Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn......出於污泥而不染(原文:靠近污泥但不染泥味)

  • 1 0 年前

    不會去越南住嗎

還有問題?馬上發問,尋求解答。