Steven
Lv 5
Steven 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 1 0 年前

世說新語 劉義慶即須!!

幫我翻譯

桓公入蜀,至三峽中,部武中有得猿子者。其母緣岸哀號,行百餘里不去,遂跳上船,至便即絕。破視其腹中,腸皆寸寸斷。公聞之怒,命黜其人。

2 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  肝腸寸斷:

  桓公入蜀

  桓公入蜀,至三峽中,部伍中有得猿子者,其母緣岸哀號,行百餘里不去,遂跳上船,至便即絕。破其腹中,腸皆寸寸斷。公聞之怒,命黜其人。

  桓公(桓溫)進入四川,經過三峽時,隊伍裡有人捉住一隻幼猴,幼猴的媽媽沿岸一直跟著,哀鳴哭號,走了一百多里都不肯離去。最後母猴跳到船上,剛落甲板就氣絕身亡。有人剖開母猴的肚子,看到腸子全斷成一寸一寸的。桓溫聽到此事後大怒,下令把那個捉猴的人從軍中開除。

  參考資料: 知識+
 • 1 0 年前

  「桓公入蜀,至三峽中,部武中有得猿子者。其母緣岸哀號,行百餘里不去,遂跳上船,至便即絕。破視其腹中,腸皆寸寸斷。公聞之怒,命黜其人。」

  =>桓公進入蜀地,到長江三峽中時,隊伍中的士兵抓得一隻小猿猴,這隻小猿的母親沿著河岸哀叫,追著船百餘裡仍捨不得走,最後終於跳上船來,一上船便氣絶而死了。士兵們剖開母猿的肚子看,腸子一寸一寸地斷了。桓公聽到這件事,十分生氣,命令革除那位抓猿士兵的職務了!

  字義:

  1.桓公:指晉朝的桓溫。

  2.三峽:指長江三峽,及西陵峽、瞿塘峽、巫峽。

  3.綠:沿著、順著。

  4.絶:氣絶而死

  5.黜:革除、貶謫。

  出處:

  世說新語‧黜免篇‧2

  參考資料: 世說新語
還有問題?馬上發問,尋求解答。