Lizard和iguana兩者代表何意?分不出來,,,

lizard和iguana兩者代表何意?小朋友分不出來,,,可否給清楚的解答呢?
更新: lizard是不是體型比較小,,iguana屬較大體型嗎?還是有更清楚的二分法呢?
1 個解答 1