Tom Tsou 發問時間: 教育與參考考試 · 1 0 年前

警專22、23期、94基層行政警察的分發缺額一覽表?

請問有人知道,最近幾年…像是警專22、23期、94基層行政警察的分發缺額一覽表?我很想知道…又很急的想立刻知道,所以給20點。

1 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  目前在等分發的94基層警察特考班,這次警政署所開出來的缺,讓你參考一下:

  序號..............單位....................女性缺額............男性缺額

  1....臺北市政府警察局.....................3.........................48

  2....高雄市政府警察局.....................3.........................12

  3....基隆市警察局.............................0...........................2

  4....新竹市警察局.............................0...........................1

  5....臺中市警察局...........................14.........................61

  6....嘉義市警察局.............................0...........................1

  7....臺南市警察局.............................0...........................3

  8....宜蘭縣警察局.............................1...........................1

  9....臺北縣政府警察局...................26.......................404

  10..桃園縣政府警察局...................17.......................152

  11..新竹縣警察局.............................0...........................3

  12..苗栗縣警察局.............................1...........................2

  13..臺中縣警察局.............................8.........................30

  14..彰化縣警察局.............................1...........................5

  15..南投縣政府警察局.....................0...........................3

  16..雲林縣警察局.............................0...........................3

  17..嘉義縣警察局.............................0...........................3

  18..臺南縣警察局.............................0...........................2

  19..高雄縣政府警察局.....................3.........................10

  20..屏東縣警察局.............................2...........................3

  21..臺東縣警察局.............................0...........................1

  22..花蓮縣警察局.............................1...........................1

  23..連江縣警察局.............................0...........................1

  24..國道公路警察局.........................2...........................7

  25..航空警察局.................................1...........................3

還有問題?馬上發問,尋求解答。