O' Sole Mio羅馬拼音

本人急須 O' Sole Mio(可愛的陽光)的羅馬拼音

也可以用比較容易學會發音的

因為週四音樂課要演唱

而我比較不會唱

不是中文的唷~

1 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  ☆靈 qO___Op大大,你好

  關於你想要了解的〈O Sole Mio〉歌詞,原版就是義大利文,應該就是大大想要的「羅馬拼音」吧!因此將歌詞說明如下:

  〈O Sole Mio〉

  Che bella cosa na jurnata 'e sole

  N'aria serena doppo na tempesta

  Pe' ll'aria fresca pare gi na festa

  Che bella cosa na jurnata 'e sole

  Ma n'atu sole

  Cchi bello, oje ne'

  O sole mio

  Sta 'nfronte a te

  O sole

  O sole mio

  Sta 'nfronte a te

  Sta 'nfronte a te

  Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne

  Me vene quase 'na malincunia

  Sotto 'a fenesta toia restarria

  Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne

  Ma n'atu sole

  Cchi bello, oje ne'

  O sole mio

  Sta 'nfronte a te

  O sole

  O sole mio

  Sta 'nfronte a te

  Sta 'nfronte a te

  Ma n'atu sole

  Cchi bello, oje ne'

  O sole mio

  Sta 'nfronte a te

  O sole

  O sole mio

  Sta 'nfronte a te

  Sta 'nfronte a te

  大大也可以去找三大男高音唱的版本,邊聽邊學;

  希望對你有幫助哦~

  參考資料: 網路+自己
還有問題?馬上發問,尋求解答。