Yvonne 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

CONG TY TNHH TM~~~越南字翻譯~急

請問

CONG TY TNHH TM

以及CTY TNHH TM

是一樣的嗎????

我找了好久

網路上沒有越南字翻譯的網站或者是軟體....

拜託拜託

1 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  CONG TY TNHH TM

  以及CTY TNHH TM

  一樣的, CONG TY = CTY = 公司

  TNHH=責任有限

  TM=商業

  以上都是越文縮寫, 縮寫字通常字典查不到!

  給您參考以下連結, 有字典

  http://www.angelfire.com/ex/vn/dictionaryvn.htm

  2008-06-27 15:41:02 補充:

  CONG TY TNHH TM = Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại

  參考資料: 我是華僑也是越僑現在是呆胞
還有問題?馬上發問,尋求解答。