promotion image of download ymail app
Promoted
振堯
Lv 7
振堯 發問時間: 社會與文化神話與民間傳說 · 1 0 年前

請問四方的四大神獸,各有什麼代表意義?

東青龍

西白虎

南朱雀

北玄武

請問各別代表的意義?

應用於生活中的實例又有那些?

已更新項目:

感謝狂風騎士的指教,請問生活中又有實際運用的例子嗎?若是於生活中沒有實用之處,這樣的理論,是否還有存在的意義?

3 個解答

評分
 • 七勇
  Lv 7
  1 0 年前
  最佳解答

  中國古代四大神獸---回答內容

  在中國古代最令妖邪膽戰心驚並且法力無邊的四大神獸就是青龍、白虎、朱雀、玄武四獸了。

  四大神獸即青龍、白虎、朱雀、玄武。青龍為東方之神;白虎為西方之神;朱譽為南方之神;玄武為北方之神,龜蛇合體。故有“青龍、白虎、朱雀、玄武,天之四靈,以正四方,王者制宮闕殿閣取法焉。”。

  在上古時代,古人把天分為東西南北四宮,分別以青龍(蒼龍)、白虎、朱雀、玄武(一種龜形之神)為名。實際上是把天空分為四部,以每部分中的七個主要星宿連線成形,以其形狀命名。

  東方的角、亢、氏、房、心、尾、箕形狀如龍,所以稱東宮為青龍或蒼龍;

  西方七星奎、婁、胃、昂、畢、角、參形狀如虎,稱西宮為白虎;

  南方的井、鬼、柳、星、張、翼、軫聯為鳥形,稱朱雀;

  北方七星斗、牛、女、虛、危、室、壁,其形如龜,稱玄武。

  於是,青龍、白虎、朱雀、玄武又成為鎮守天官的四神,辟邪惡、調陰陽。四神之中,青龍與白虎因為體相勇武,主要地被人們當作鎮邪的神靈,其形象多出現在宮闕、殿門、城門或墓葬建築及其器物上,在最後一種場合裏,龍已不是助墓主升天,而是鎮懾邪魔,保衛墓主的靈魂安寧。

  2008-08-24 08:55:06 補充:

  這些資料希望對你有幫助——謝謝

  並祝事事如意----事想事成

  臺灣最美—我愛台灣

  參考資料: 網路
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  以下中的我非我!!

  我間中型公司,大約六,七十人到,我地兄弟,一致封左老細身邊有四條友 ---- 四大神獸,已遭大部份同事杯葛。由我介紹四大神獸特徵。

  1. 青龍(公司經理):成日神龍見首不見尾,老細返來會出現,老細全日唔係到,唔會見到佢,少野做,唔見人,個個忙到OT到三更半夜,佢都係唔見人。

  2. 白虎(老細助理):狐假虎威,假傳聖旨,奶左野,明明係佢落聖旨,跟住會話佢自己無講過。

  3. 朱雀(老細秘書):成日著到以為自己不死既鳳皇咁正,其實係聖誕節既火雞,仲問我地男同事,靚唔靚,對住老細既,o爹聲o爹氣,好難頂,是非源頭,有時偷聽同事講野,佢會傳到老細隻耳,邊個請得假多,遲到得多,佢會加鹽加醋話俾老細聽。

  4. 玄武(副經理) : 真係龜來呀,欺善怕惡,專恰新人,d舊人大一大佢,佢就縮入個殼到(佢間房),有乜難做既野,有(穫氣)既野,佢推左俾人,跟住又縮返入殼(入返佢自己間房)。

  你地公司如有同類物種,實屬不幸。

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  東:青龍,五行屬木,代表季節為春季,代表色彩為綠色。

  南:朱雀,五行屬火,代表季節為夏季,代表色彩為紅色。

  西:白虎,五行屬金,代表季節為秋季,代表色彩為白色。

  北:玄武,五行屬水,代表季節為冬季,代表色彩為黑色。

  中:麒麟,五行屬土,代表色彩為黃色。

  參考資料: 知識找到的
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。