kevin 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

越文數句翻譯 請大大幫忙

請幫忙翻譯

anh dung dien

anh dien em the yeu anh dc

em se noi bat cu dieu gi de anh khoi no lan

khong the quen anh

em day

em muon duoc om anh bay gio

em rat nho anh va muon o ben canh anh gio nay

em cung vay

anh mai luon trong trai tim em

hon anh ngan lan

1 個解答

評分
 • kit
  Lv 5
  1 0 年前
  最佳解答

  anh dung dien

  你別打電話

  anh dien em the yeu anh dc

  (猜不透這句話的意思, 不知是否打錯字?)

  em se noi bat cu dieu gi de anh khoi no lan (lo lang)

  我會說任何話語讓你不要擔心

  khong the quen anh

  無法忘記你

  em day

  是我

  em muon duoc om anh bay gio

  我希望能夠馬上抱著你

  em rat nho anh va muon o ben canh anh gio nay

  我很想你, 很想現在能在你身邊

  em cung vay

  我也是

  anh mai luon trong trai tim em

  你永遠在我心裡

  hon anh ngan lan

  吻你千次

  註 : 由於這些都是單句, 沒有上下文連接, 比較難猜其中意思.

  anh dien em the yeu anh dc 這句其中的 "anh dien em the" 的意思可能是"你這樣打電話給我", 但後面接著的 "yeu anh"是"愛你", "dc" 可能是一個字的縮寫 (duoc : 可以) 或兩個字的縮寫 ( dia chi : 地址), 也可能是錯字. 如果照這樣串起來整句的意思就很荒謬.

  很抱歉這句翻不出來.

還有問題?馬上發問,尋求解答。