Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

教育部字典

教育部的字典有好幾個

一個是重編國語辭典修訂本

一個是國語一字多音審訂表

查詢時要相信哪一個版本?

單就 勁 這個字來說 有ㄐㄧㄥˋ還有ㄐㄧㄣˋ

重編國語辭典修訂本裡面兩種都有

可是國語一字多音審訂表說都併讀為ㄐ一ㄥˋ

到底是哪一個是對的? 我都搞糊塗了

謝謝

7 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  「國語小字典」、「國語辭典簡編本」依照「一字多音表」;「重編國語辭典修訂本」未依照「一字多音表」。「國語小字典」、「國語辭典簡編本」適合小學階段使用,到了中學階段,接觸古文的機會增多,會感覺其中所收字詞已不敷使用,建議查「重編國語辭典修訂本」,但要特別注意讀音問題。國中基測,高中學測、指考,高職統測等升學考試的字音題,仍以「一字多音表」為準,表定以外的其他用法及特殊情況,則以慣用為準。

  《國語一字多音審訂表》是民國88年教育部公布,民國97年修訂,審訂以簡單化、標準化、口語、常用為原則,確實解決部分教學上有關字音的困擾,但也因這些原則的認定標準不一,所謂口語及常用,並無絕對客觀依據,故相對也產生字音界定的困難,以及新舊音讀混淆的情況。就教科書編纂實務上來說,凡表訂清楚列出者,即依審訂音,表訂以外者,仍依照一般辭書標注的音讀。

  以下摘錄自《國語一字多音審訂表》審訂說明

  (http://www.edu.tw/files/site_content/M0001/kyjd/c1...

  《國語一字多音審訂表》審訂原則:

  一、審訂以將多音字之音讀簡單化、標準化,以利教學為目標。若多音分讀無必要,意義無干擾者,則併讀為一。

  二、審訂以日常用語為主,過於冷僻者暫時不收。因此,遇有所列多音資料為罕用者,則將此罕用之多音資料不列,視為單音字。

  三、審訂以口語音讀為主,古典詩詞格律與古人名﹑地名的特殊音讀原則上不考慮收錄。若有需要,方特別注明。

  《國語一字多音審訂表》多音資料審訂細則如下:

  1.語音、讀音之審訂:

  語、讀二音,現今分讀劃然,並無混淆現象者,則仍分之。

  語、讀二音,今讀已混,可取一音者,則訂為一音。

  語、讀二音,今讀已混,但無法取決訂為某音時,則付諸問卷。

  2.正讀、又讀之審訂:

  正讀、又讀以合併為一音,取其較常用者為原則。

  資料列為正讀、又讀而有部分異義現象者,其異義部分則以歧音異義處理之。

  正讀、又讀無法取決併為某音者,則付諸問卷。

  3.歧音異義之審訂:

  歧音異義如分用清楚者,則從分之。

  歧音異義若今讀已混淆,且合併後無辨義之慮者,則合併之。

  歧音異義是否可以併讀而無法取決時,則付諸問卷。

  4.通假字音:凡屬口語及文言文中常用的通假音,予以保留,列入「通假說明」欄。

  5.譯音:外文譯音分二類:

  (1)以字之本讀為準。如:「法國」的「法」音ㄈㄚˇ,「俄國」的「俄」音ㄜˊ。

  (2)特殊語詞,取其當讀之音。如:「南無」音ㄋㄚˊㄇㄛˊ,「秘魯」的「秘」音ㄅㄧˋ。

  6.輕聲:

  凡屬助詞之固定輕聲則收,如:「美麗的」、「慢慢地」的「的」與「地」收ㄉㄜ‧。

  凡屬詞綴輕聲原則不收,如「桌子」的「子」不收ㄗ‧,「我們」的「們」不收ㄇㄣ‧,「拳頭」的「頭」不收ㄊㄡ‧等。

  聲韻畢同之輕聲變讀,不加注,如「們」字音ㄇㄣˊ,變讀為ㄇㄣ‧;若聲或韻因變讀有所改變者,則予加注,如「噴」字音ㄆㄣ,加注:「嚏噴」一詞音ㄈㄣ‧。

  7.連讀變調、變音:凡屬連讀變調、變音字不在審查範圍,如:「一、七、八、不的變調」、「上聲連讀變調」、「句末語助詞變音」、「ㄦ化變音」等。

  參考資料: 教育部一字多音審訂表、自己
 • 5 年前

 • 5 年前

 • 5 年前

  雲彩

 • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
 • 1 0 年前

  我和樓上的兩位都進不ㄑ欸

  請檢查網址好ㄇ??(我是台灣人,用台灣ㄉ電腦

 • 匿名使用者
  1 0 年前

  我和妹妹一樣都進不去 請檢查一下網址

 • 進不去ㄟ!網站有問題!>.

還有問題?馬上發問,尋求解答。