Bob 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 1 0 年前

打油詩算國語文嗎

如題

打油詩算國語文嗎打油詩算國語文嗎

打油詩算國語文嗎打油詩算國語文嗎

3 個解答

評分
 • 培煒
  Lv 6
  1 0 年前
  最佳解答

  廣義的來說:【當然算】

  舉例來說:

  100年前,學古典音樂的人,總認為「古典樂」才算是「正統」

  「流行樂」是不入流的東西。跟本不認同「流行樂」是「音樂」

  但「流行樂」難道不是音樂嗎?

  只不過「流行樂」算比較「通俗」的音樂。

  古詩、新詩、童詩都算是國語文的一部份

  難道「打油詩」就不算嗎?當然算!

  只不過「打油詩」算比較「通俗」的語文。

  但是:如果老師的作業有規定要「彷古詩」(或絕句、律詩)

  要求你要講究「平仄」、「對仗」,你偏偏要寫「打油詩」

  那就只能怪你自己了。

 • 1 0 年前

  ~"~頭痛,二位回得都很好,不知該選誰

  照順序好了,照例投給第一位@@

 • 1 0 年前

  足下網安:

  ※ ※「張打油」開創的「打油詩」,為「詩類」帶來「新思惟」※※

  ※ 請看!發展出的「詩類」不輸給「格律」詩※※

  (一)【四喜詩】

  (1)人生「大四喜」:「久旱逢甘霖,他鄉遇故知。洞房花燭夜,金榜題名時。」

  (2)四大「喜上喜」:「百年久旱逢甘霖,千里他鄉遇故知。人瑞洞房花燭夜,白癡金榜題名時。」

  (3)「四大皆空」喜:「百年久旱逢甘霖,一滴!千里他鄉遇故知,債主!

  人瑞洞房花燭夜,不舉!白癡金榜題名時,同名!」

  (二)【十七字詩】

  (1)「充軍到遼陽,見舅如見娘;兩人齊落淚──三行!」某孤兒秀才獨眼,自幼蒙母舅養育,後坐罪充軍遼陽,舅舅含淚送別,乃作此詩。

  (2)「太守出禱雨,萬民皆歡喜;昨夜推窗望──月光!」明代正德年間有一奇才詩人,性好嬉謔喜作十七字詩。某次當地旱災,太守求雨不靈,百姓責怪太守心無至誠,詩人遂作此詩嘲諷遭捕。太守:「聽說你頗有詩才,現令你以本官別號『西坡』即詩一首,優則釋放劣則重罰。」詩人:「古人號東坡,今人號西坡;兩人若相比──」太守:「如何?」詩人:「差多!」太守遂令責十八大板,臨刑前詩人又詩興大發:「作詩十七字,被責一十八;如上萬言書──打殺!」

  (三)此物真稀奇,雙峰夾一溪,洞外草萋萋,洞內泉滴滴;

  有水魚難養,無林鳥可棲,區區方寸地,千古萬人迷。

  (四)【打油詩】

  唐朝南陽城,有位書生喜作白話詩。某日大雪紛飛,脫口即吟此詩:「江上一白龍,井上黑窟窿;黃狗身上白,白狗身上腫。」後人就將不合格律卻詼諧逗趣一類的詩,通稱為「打油詩」。

  (五)【減肥詩】

  四名詩人相聚品詩,甲:古來最有詩味的要算這首:「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂;借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。」乙:七言嫌贅,應改為五言:「清明雨紛紛,行人欲斷魂;酒家何處有?遙指杏花村。」丙:五言亦繁,三言尤佳:「雨紛紛,欲斷魂;酒何處?杏花村。」丁:三言雖好,不如二言更妙:「雨紛,斷魂;酒處?杏村。」

  (六)「寧可食無肉,不可居無竹。無肉令人瘦,無竹令人俗。若要不俗瘦,就吃筍炒肉。」前四句乃蘇東坡名句,後人擔心他會營養不良,就為他加上兩全其美的二句。

  Hot Heart 敬上

還有問題?馬上發問,尋求解答。