Ching 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

翻譯一下某國語言

這是某天我的手機突然傳來的

可是我不知道它到底是哪國語言

想請大家幫忙翻譯...

hallo emi gimana kabar U?

Msh di taiwan kan ini q diana/

ana msh ingat gak

大概就是這樣!!

2 個解答

評分
 • nancy
  Lv 7
  1 0 年前
  最佳解答

  hallo emi gimana kabar U? 哈囉emi(人名)你好嗎 ?

  Msh di taiwan kan ini q diana/ 我是diana(人名) 你還在台灣嗎 ?

  ana msh ingat gak 還記得ana(人名)嗎 ?

  圖片參考:http://l.yimg.com/f/i/tw/ugc/rte/smiley_33.gif

  以上是印尼文!

  參考資料: Nancy
 • 1 0 年前

  印尼文

還有問題?馬上發問,尋求解答。