Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

雅云 發問時間: 娛樂與音樂音樂搖滾流行 · 1 0 年前

Heartful song的音樂語法?

我想要找守護甜心 歌唄唱的 Heartful song

感謝大家QQ''

已更新項目:

Heartful song 的網誌音樂語法...

不是羅馬拼音= =川...

2 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  http://music.korere.com/

  進去搜尋 heartful song 他就會把語法給你了

 • 1 0 年前

  『Heartful song』

  (daremo inai Stayg)

  (yumeno shigan wamouna kuga oliteyuku)

  (kino o to o nachi)

  (asu wanitodo kona i to kitsukuno)

  (nazetoshinwa itsumozetsunaku uzukushiikedo)

  (namida fuite tobiretadako o)

  (a tarashini wagashini umarekawaru yurukiwo)

  (dacede hazukashiiga ranaine)

  (My Heartful Song My Heartful Song)

  (utauyo itsumademo anatanitodokimasu yooni)

  (Istuka dagedo)

  (Hondo noega womisera renakumeratteda)

  (Konna wadashiwo)

  (akira menaii denattedo kuredano)

  (hodoku nodakedo kagakejibun dokadakaetteiida)

  (horatsuyogaino kusarihodoitte)

  (razugashii omoideni)

  (yasashisaga mezameru )

  (youni sunaoli na redakara)

  (My Heartful Song My Heartful Song)

  (kokorowo kinaitte)

  (i ma)

  (a tarashini wadashini umarekawaru yurukiwo)

  (dacede hagayakitsu tsukeyowo)

  (My Heartful Song My Heartful Song)

  (utauyo itsumademo anatanitodokimasu yooni)

  只有羅馬乒音ㄉ

  參考資料: 網友給的
還有問題?馬上發問,尋求解答。