anny1308 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

急急急,請幫我翻越南短訊

a tuan cung chuc anny that hanh phuc voi nguoi minh yeu

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    a tuan cung chuc anny that hanh phuc voi nguoi minh yeu

    - 俊哥也祝安妮和愛人過得真實的幸福

還有問題?馬上發問,尋求解答。