jeff5715 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

越南簡訊,麻煩代翻,可一句一句翻譯嗎?非常感謝

em that ngoc phai khong anh? biet rang cuoc tinh cua chung minh se chang di den dau ca,khong go ket qua gl.vay ma em van dai kho yeu anh. day la lan dau tien con tim em biet vui buon gian hon.lan dau tien cam nhan duoc mui vi cua tinh yeu:ngot ngao va hanh phuc lam sao.va cung la lan dau tien con tim em biet khoc vi nguoi ma em yeu nhat.tren doi nay chac se khong co nguoi thu 2 lam tim em yeu nhieu den the.em se danh tron ca cuoc doi nay chi yeu anh,cho den khi nao em khong tren the gian nay nua,em van mang tron tinh yeu nay cung em di mai mai.......

1 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  em that ngoc phai khong anh?

  哥啊是不是我真的很笨

  biet rang cuoc tinh cua chung minh se chang di den dau ca,

  本來就知道我們的愛情將不會好到那兒去

  khong go ket qua gl.vay ma em van dai kho yeu anh.

  沒有好的結果 .然而我還是這麼瘋狂地愛你

  day la lan dau tien con tim em biet vui buon gian hon.

  這是第一次我的心懂得快樂愁悶與生氣

  lan dau tien cam nhan duoc mui vi cua tinh yeu:ngot ngao va hanh phuc lam sao.

  這是第一次嚐試到愛情的味道 ; 是多麼的甜蜜,幸福

  va cung la lan dau tien con tim em biet khoc vi nguoi ma em yeu nhat.

  也是第一次我的心會為我最愛的人而哭

  tren doi nay chac se khong co nguoi thu 2 lam tim em yeu nhieu den the.

  在這世間將沒有第二人會令我的心愛得那麼多

  em se danh tron ca cuoc doi nay chi yeu anh,

  我留著這一輩子只愛你一個人

  cho den khi nao em khong tren the gian nay nua,

  一直到我不再存在這世上了

  em van mang tron tinh yeu nay cung em di mai mai.......

  我仍將此段戀情陪伴著我永遠的離去......

還有問題?馬上發問,尋求解答。