NHUYEN TAN TAI 名字寫成越文

NHUYEN TAN TAI 名字寫成越文

就是寫成越文寫法有一撇一撇那種
更新: NGUYEN TAN TAI 才對
2 個解答 2