promotion image of download ymail app
Promoted
小胖 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

ban goc 請大大幫忙越翻中。

這是越文歌曲 Nắng chiều 的歌詞,

Bản gốc

Qua bến nước xưa lá hoa về chiều

lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa

khi đến cuối thôn chân bước không hồn

Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ

很多單字不懂意思,請大大們幫幫忙。

bản gốc

lùng

đưa

trong

lưa

thưa

hồn

thơ

------------

已更新項目:

cho Nhao:

您的翻譯真像一首詩,太厲害了。

謝謝您。

cho Binh minh:

再請問:

bản gốc 是 : 原版本。

分開解釋的話,

bản :

gốc :

Nắng chiều 夕陽---原本以為是下午的太陽。

Nắng chiều 就是夕陽,對嗎?

Qua bến nước xưa lá hoa về chiều

過去渡口花葉已落桹

về chiều 在這句中,應該怎麼解釋才好。

2 個解答

評分
 • 翱翔
  Lv 7
  1 0 年前
  最佳解答

  bản gốc : 原版本

  lùng ; 搜索 ( 但 lanh lung 的意思 卻是 : 冷漠 )

  đưa : 遞給 ,送

  trong : 清 , 內 ,

  lưa : 沒義 >應該 連 thua 所有義 : lua thua : 稀疏

  thưa : 稀

  hồn : 魂

  thơ : 詩

  Nắng chiều 夕陽

  Qua bến nước xưa lá hoa về chiều

  過去渡口花葉已落桹

  lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa

  稀疏陽光下冷淡輕送

  khi đến cuối thôn chân bước không hồn

  無魂舉步至那尾村

  Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ

  那麼懷念懷念著少年的人兒.

  2010-05-27 05:53:45 補充:

  bản gốc 是 : 原版本。

  分開解釋的話,

  bản : 本 ,板, 版

  gốc : 角 , 原來....

  Nắng chiều : 俗譯是下午的陽光, 也即是 夕陽啦

  Qua bến nước xưa lá hoa về chiều

  過去渡口花葉已落桹

  俗譯: 以前的渡口見到了幾片枯葉啊,花啊! 飄落地下.

  về chiều :意指已將到黃昏了,也代表著一個人邁入老人的時期 .

  **他本就是一首詩嘛..

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  Qua bến nước xưa lá hoa về chiều

  lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa

  khi đến cuối thôn chân bước không hồn

  Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ

  昔日渡口夕陽花

  斜陽無力風輕送

  到村盡頭步無魂

  懷念青梅竹馬時

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。