Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

88754 發問時間: 教育與參考考試 · 1 0 年前

國二地理試題寶典3解答

國二地理試題寶典3解答極需

已更新項目:

我是翰林版的

1 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  第一章 AABDDBACACABBBADDDAD DCCBDADCAABD AADBCB BABD DBADADDDCDDC

  第二章 CACADAACCCDADA CADCBCCCBBCDCDBDB BACCBA ADDA DABABCCDDDDDBA

  第一次學習評量 DDCDBCCDDABBDDDBAABDDCBDBDBCCD CCCAD

  第三章 BDBACCCCDBDBADADCDABDC DCDADACDADCCDDBBCDCC CABACBCACD CADAADBDB DCCAADBCADAADADBDDCDD

  第四章 ABDBDCAABDADCDCC CBCCAADDBDABADCDDCDD DAC DCDAACCCDBCC

  第二次學習評量 DDCDACBAACCDAABACCBCBBACACBAB DCDAB

  第五章 DCAACDDABBDAABDBB ABABBBCADCCBCDDDDDCBB CDACC CABCA CDBBCCCABACDADACAD

  第六章 ACCDDABCDDDBDBABDBCAABACC ABDBDBCABD ACBDDADC BAAAA BDCCCBDCDDBDBDCDACDC

  第三次學習評量 DCACAACAACCCDDCABADDBDDDCBAACB CCAAB

  2010-09-12 14:38:10 補充:

  我空格好像空太小了

  請別介意

  參考資料: , 自己也是國2生
還有問題?馬上發問,尋求解答。