promotion image of download ymail app
Promoted
雪天使 發問時間: 社會與文化語言 · 9 年前

麻煩越南文翻中文 謝謝

em mong rang tinh yeu cua chung minh se mai ton tai. em se cho anh.cho den khi anh thuoc ve rieng em mai yeu anh

3 個解答

評分
 • clover
  Lv 6
  9 年前
  最佳解答

  em mong rang tinh yeu cua chung minh se mai ton tai.

  我希望我們的愛情永遠存在

  em se cho anh.cho den khi anh thuoc ve rieng em mai yeu anh

  我會等你,等到你是屬於我的時候,永遠愛你

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 9 年前

  em mong rang tinh yeu cua chung minh se mai ton tai.

  我希望我們的愛情永遠存在

  em se cho anh.cho den khi anh thuoc ve rieng em mai yeu anh

  我會等你到什麼時候你屬於我 <我永遠愛你>

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 匿名使用者
  9 年前

  em mong rang tinh yeu cua chung minh se mai ton tai.

  我希望 是是我們的愛情永遠會存在

  em se cho anh.cho den khi anh thuoc ve rieng em mai yeu anh

  我會給你,給你到什麼時候你永遠是我的全部 我永遠愛著你

  2011-02-20 00:19:59 補充:

  很抱歉因為越語沒有符號所以我已有錯誤了請見諒

  em se cho anh.cho den khi anh thuoc ve rieng em mai yeu anh

  我會等你..等到什麼時候你是屬於我的全部.我永遠愛著你

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。