Kin 發問時間: 社會與文化語言 · 10 年前

請幫我翻意越文翻中文謝謝

一 c thao oj bay jo e moj bjet cuoc song cua c e ko ngoc iaj kho so the dau e

thuong haj me con c wa sang maj c cu cho con be ve day voj e

二 c thao ah ko phajdon nva dav ti ong vao cho chv oj trong thong nhat

ngu rui c cu ngu di ko phai ra don nua dau i

三 c oj ngu chua e chang ngu dc tj nao c e mjh noj chuyen tj dj

1 個解答

評分
 • 10 年前
  最佳解答

  c thao oj

  阿草姐

  bay jo e moj bjet cuoc song cua c e ko ngoc iaj kho so the dau

  現在我才能理解姐的生活那麼困難又這麼辛苦

  e thuong haj me con c wa

  我感到很心疼妳們母女

  sang maj c cu cho con be ve day voj e

  明早妳就帶孩子來我這邊吧

  二 c thao ah ko phajdon nva dav

  阿草姐不用接過來了

  ti ong vao cho chv oj trong thong nhat

  待會兒他就來然後再做決定

  ngu rui c cu ngu di ko phai ra don nua dau i

  我們睡覺了妳去睡吧不用出來接了

  三 c oj ngu chua e chang ngu dc tj nao c e mjh noj chuyen tj dj

  姐妳睡了嗎?我睡不著呢我們姐妹聊一下好嗎?

還有問題?馬上發問,尋求解答。