ㄚ慶 發問時間: 社會與文化語言 · 10 年前

越文翻譯中文(簡訊)不要翻譯機喔

Mai goi han ha? Sorry nha,han an toi moi xong ne, han de dien thoai trong

phong nen ko pit. Mai an toi chua ne, hom nay anh y cua thim co goi cho

ban ko?A cung goi cho h nhung h ko di.

麻煩各位大大幫忙

1 個解答

評分
 • 10 年前
  最佳解答

  Mai goi han ha? Sorry nha,han an toi moi xong ne, han de dien thoai trong

  阿梅妳打電話給他嗎?抱歉喔剛吃晚餐呢!他把電話

  phong nen ko pit. Mai an toi chua ne, hom nay anh y cua thim co goi cho

  放在房間所以不知道!阿梅妳吃晚飯了嗎?今天嬸嬸的朋友有沒有打電話給妳?

  ban ko?A cung goi cho h nhung h ko di.

  我也打電話給h<人的名字>但h不去

還有問題?馬上發問,尋求解答。