Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 社會與文化語言 · 10 年前

越南簡訊翻中文(不要翻譯機的唷)

Anh rat xin loi em,da ko mang hanh phuc den cho em.

Anh xio loi va that su xin loi em!

Anh rat cam on em trong thoi gia qua em da quan tam rat nhieu toi

cac anh dac biet la anh,cam on em va that xin loi em khi ko con cung em

buoc tiep...

thoi gian qua cung em anh cam thay rat hanh phuc ....

Anh rat mong la thoi gian tiep theo em va anh se van nhu luc xua..

2 個解答

評分
 • HELLY
  Lv 6
  10 年前
  最佳解答

  Anh rat xin loi em,da ko mang hanh phuc den cho em

  真的很對不起,我沒辬法帶給你幸福.

  Anh xio loi va that su xin loi em!

  對不起我真的很對不起!

  Anh rat cam on em trong thoi gia qua em da quan tam rat nhieu toicac anh dac biet la anh

  我也謝謝你這段時間曾經很關心我們特別是我

  cam on em va that xin loi em khi ko con cung embuoc tiep...

  謝謝你也很抱歉,我沒辦法跟你一起走下去

  thoi gian qua cung em anh cam thay rat hanh phuc ....

  這段時間跟你在一起我很幸福

  Anh rat mong la thoi gian tiep theo em va anh se van nhu luc xua..

  我希望未來的時間我跟你還會跟以前一樣

 • 10 年前

  Anh rat xin loi em,da ko mang hanh phuc den cho em.

  我很對不起妳 ! 沒有帶給妳幸福

  Anh xio loi va that su xin loi em!

  我非常對不起妳!

  Anh rat cam on em trong thoi gia qua em da quan tam rat nhieu toi

  cac anh dac biet la anh,

  我很謝謝妳這段時間妳很關心我們特別是我

  cam on em va that xin loi em khi ko con cung em

  buoc tiep...

  謝謝妳與對不起妳不能再跟妳繼續走下去

  thoi gian qua cung em anh cam thay rat hanh phuc ...

  這段時間跟妳在一起我感到很幸福.

  Anh rat mong la thoi gian tiep theo em va anh se van nhu luc xua

  我很希望未來的時間妳跟我還能跟以前一樣

還有問題?馬上發問,尋求解答。