Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

? 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 10 年前

中文翻譯成越南文,關於愛情方面!

中文:

昨天我心情很糟,但是今天看到妳,我的心情就好了!

妳知道嗎?妳真的是我的天使!

沒有人可以代替妳!

2 個解答

評分
 • 10 年前
  最佳解答

  昨天我心情很糟,但是今天看到妳,我的心情就好了!

  hom qua tam trang anh that toi te,nhung hom nay khi dc nhin thay em ,anh thay tam trang minh thoai mai !

  妳知道嗎?妳真的是我的天使!

  em co biet kg?em that dung la thien than cua anh !

  沒有人可以代替妳

  kg ai co the thay the em dc!

 • 10 年前

  Hôm qua, tôi cảm thấy xấu, nhưng bạn nhìn thấy hôm nay, tôi cảm thấy như nó!

  Bạn có biết? Naizhen là thiên thần của tôi!

  Không ai có thể thay thế bạn!

還有問題?馬上發問,尋求解答。