Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

虛擬人生 發問時間: 社會與文化語言 · 10 年前

麻煩請幫我翻譯這一封越南簡訊喔

ong xa bite khong ba xa rat hanh phuc khi duoc ong xa khi ba xa la mot nguoi chang la gi ba xa camthay minh rat ho then va khong dung dang duoc ong xa yeu nhieu ngu vay gi gia dinh nen ba xa da nhieu lan lam ong xa dau ba xa trong long luc nao cung cam that ho then va rai ruc ba xa biet minh khong duoc tha thu nhung mong ong xa hieu va tha thu tinh cam dep do ba xa trong doi ri nho

1 個解答

評分
 • 10 年前
  最佳解答

  ong xa bite khong ba xa rat hanh phuc khi duoc ong xa

  老公你知道嗎? 我很幸福因為有你\

  khi ba xa la mot nguoi chang la gi ba xa camthay minh rat ho then

  而我又不算什麼所以我感覺我很害羞

  va khong dung dang duoc ong xa yeu nhieu ngu vay

  也不該得到老公你這麼的疼愛我

  gi gia dinh nen ba xa da nhieu lan lam ong xa dau

  為了家庭所以我讓你很痛苦

  ba xa trong long luc nao cung cam that ho then va rai ruc

  在我心裡一直有一股對你的虧欠

  ba xa biet minh khong duoc tha thu

  我自己也知道我不該得到原諒

  nhung mong ong xa hieu va tha thu tinh cam dep do ba xa trong doi ri nho

  但希望老公能體諒與原諒我 ! 你的恩情我會名記在心裡的

還有問題?馬上發問,尋求解答。