yi 發問時間: 社會與文化語言 · 9 年前

越文翻譯,關於感情方面!.thank~^_^

ox thang 9 go macau

luc nao ox cung vay het

bx rat la nho ox

bx nho ox lam yeu ox nhieu lam

nhung bx buon ox lam

tai sao ox lam cho bx buon

sao ox viet tieng viet nam hay qua..ai day ox vay

tai sao ox hoi bx nhu vay

bx luc nao cung nho anh

vay ox nghi bx co that long voi ox ko..bx buon lam

vay sao a ko wa tham macau tham e ha

so dien thoai ox bx dgoi ko co duoc..

1 個解答

評分
  • CHANEL
    Lv 7
    9 年前
    最佳解答

    ox thang 9 go macau

    老公,9月去澳門(macau)

    luc nao ox cung vay het

    不管任何時刻老公也都這樣

    bx rat la nho ox

    老婆很想念老公

    bx nho ox lam yeu ox nhieu lam

    老婆很想老公也很愛老公

    nhung bx buon ox lam

    但是老婆為了老公而感到難過

    tai sao ox lam cho bx buon

    為什麼老公要令老婆難過

    sao ox viet tieng viet nam hay qua..ai day ox vay

    為什麼老公寫越文這麼棒...是誰教老公寫的?

    tai sao ox hoi bx nhu vay

    為什麼老公這麼問老婆呢?

    bx luc nao cung nho anh

    老婆時時刻刻也都是想著你的啊

    vay ox nghi bx co that long voi ox ko..bx buon lam

    這樣老公認為老婆對老公失望嗎..老婆很難過

    vay sao a ko wa tham macau tham e ha

    這樣為什麼你不過來澳門看看我呢?

    so dien thoai ox bx dgoi ko co duoc..

    老公的電話號碼,老婆都打不通..

還有問題?馬上發問,尋求解答。