jmlin
Lv 4
jmlin 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 9 年前

敬請協助-- 越翻中-簡訊2則-20點

a an com chus dang lam gjdo.

bua nay a khoe chu.

o day buon nho a

e bjet roj a dug lo cho e wua.

a cug lo suc khoe cho a nhe .

e nho a nhjeu

1 個解答

評分
 • 匿名使用者
  9 年前
  最佳解答

  a an com chus dang lam gj do.

  你吃飯了嗎 正在做什麼?bua nay a khoe chu.

  今天你好嗎?o day buon nho a

  在這裡難過著想你

  e bjet roj a dug lo cho e wua.

  我知道了 你別為我擔心了a cug lo suc khoe cho a nhe .

  你也是自己多照顧自己你喔e nho a nhjeu;我多麼想你

還有問題?馬上發問,尋求解答。