Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

Y 飄 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 9 年前

請越文翻譯成中文~謝囉

a ngay xinh nhat em xap toi ngay hom do em rat muon co a o ben nhung lai

ko duoc vi hom do e van phai di lam a co biet ko tinh den nay da chuan bi troi qua 3 nan

xinh nhat ma em cam thay minh ko lam duoc gi ca .a tai sao hom nao anh cung ngu muon vay ha a hay ngu som 1 chut di lam da met lai con bi dau dau nhu vay thi lam sao con tam chi de lam viec

1 個解答

評分
  • 匿名使用者
    9 年前
    最佳解答

    a ngay xinh nhat em xap toi ngay hom do em rat muon co a o ben 哥,我的生日快到了,那天我很想有你陪半在我身旁 nhung lai ko duoc vi hom do e van phai di lam 但又不可以因為那天我還要上班a co biet ko tinh den nay da chuan bi troi qua 3 nan xinh nhat 哥,算起到了現在準備三年我的生日過去了ma em cam thay minh ko lam duoc gi ca .但我卻感覺是我還沒做到什麼a tai sao hom nao anh cung ngu muon vay ha 哥,你怎麼每天這麼晚才睡覺呢a hay ngu som 1 chut di lam da met lai con bi dau dau nhu vay你要早睡一點吧,工作很累了還被有頭痛的毛病 thi lam sao con tam chi de lam viec 這樣怎麼會有心志工作的呢

    參考資料: 慈悲
還有問題?馬上發問,尋求解答。