Y 飄 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 9 年前

越文翻中文~~請幫忙翻譯一下

a nho a ma ko biet lam the nao duoc cu tham dong vien ban than ko goi dien

hoac nhan tin cho a de anh con ngu nhung ma ko lam duoc a ngu ngon nhe wan an

1 個解答

評分
 • 9 年前
  最佳解答

  a nho a ma ko biet lam the nao duoc

  我想好想你不知道如何才好

  cu tham dong vien ban than ko goi dien

  hoac nhan tin cho a

  自己安慰自己不打電話或傳簡訊給你

  de anh con ngu nhung ma ko lam duoc

  讓你睡覺但做不到

  a ngu ngon nhe wan an

  你好好睡吧晚安

還有問題?馬上發問,尋求解答。