Samsung Ace S5830i與HTC ONE V

我想請問:現考慮2支手機,不知選那支,.Samsung Galaxy Ace S5830i s5830與HTC ONE V。我喜歡白色,但HTC ONE V沒白色,HTC ONE X 又不需用那麼高規。Samsung Galaxy Ace S5830i 安卓2.3,HTC ONE V4.0,各有優缺點,真不知如何選擇,HTC ONE V剛上市又不知評價如何,請各位可幫我嗎?
更新: 可是ONE X 跟ONE V差了1倍多(目前預算有限),我是挑金額差不多的機種。安卓4.0跟2.3差很多嗎?如差很多是否選ONE V會較好呢?
更新 2: 我是沒經常上網只是偶爾用WIFI
3 個解答 3