Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

蕭遙 發問時間: 社會與文化語言 · 9 年前

麻煩中文翻譯越南文

真正愛你的人,不會說許多愛你的話,卻會做許多愛你的事

3 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  9 年前
  最佳解答

  真正愛你的人,

  nguoi that su yeu minh,

  不會說許多愛你的話,

  thi se ko ni rat nhieu loi yeu minh,

  卻會做許多愛你的事

  chi co lam rat nhieu viec yeu minh ma thoi

  參考資料: 慈悲
 • 9 年前

  @@大師怎會有2種解答??

 • 9 年前

  Những người thực sự yêu thương bạn, không phải rằng nhiều người yêu thương bạn, tình yêu bạn có xu hướng làm nhiều điều

還有問題?馬上發問,尋求解答。