Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

JK 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 9 年前

越文簡訊翻成中文(急件~~謝謝)

toi goi dien thoai ko pahi de xin anh tha thu,ma vi toi muon hoi anh chuyen rieng thoi

,nhung a ko muon nghe may thi thoi vay.du sao cung cam on tat ca nhung gi anh da gianh cho toi trong thoi gian qua.co le thoi gian chung ta duoc gap nhau nhin thay nhau cug khong con dai nua.mog anh luon cam thay vui ve,hanh phuc khi khong tio lam phien,that su xin loi.

1 個解答

評分
 • ?
  Lv 7
  9 年前
  最佳解答

  toi goi dien thoai ko pahi de xin anh tha thu,

  我打電話不是要請你原諒我,

  ma vi toi muon hoi anh chuyen rieng thoi

  而是我想請問你自己的事情而已

  nhung a ko muon nghe may thi thoi vay.

  但是你不想接電話就算了。

  du sao cung cam on tat ca nhung gi anh da gianh cho toi trong thoi gian qua.

  儘管所有曾經過去也滿滿的感謝你 留給我所來的美好。

  co le thoi gian chung ta duoc gap nhau nhin thay nhau cug khong con dai nua.

  也許我們能見到、看到彼此對方也沒有多久了

  mog anh luon cam thay vui ve,

  希望你天天快樂

  hanh phuc khi khong tio lam phien,that su xin loi.

  幸福的時刻沒有了又添給你的麻煩,真的很抱歉。

  參考資料: 慈悲
還有問題?馬上發問,尋求解答。