Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

Keong 發問時間: 藝術與人文詩詞與文學 · 9 年前

請幫我越南文翻譯中文,謝謝

em kg co y gj dau a dung hieu lam nha. a co nho em kg .em nho a lam

A dag lm j vaj.a an com chua.e nho a wa ah,sao a k djen ve cho e.A uj.chug nao a

rag djen ve cho e nhe a.

已更新項目:

虽说我们的生活清贫,但正因你的存在,让我觉的很充实,生活不再那么孤单,有了这样一份关怀,我可以上刀山下火候海在所不辞。

如果地球将要毁灭,那么我要告诉你“你是我唯一想见的人。

(中文翻譯越南文)

謝謝

1 個解答

評分
 • ?
  Lv 7
  9 年前
  最佳解答

  em kg co y gj dau a dung hieu lam nha.

  我沒有什麼意思啦 請你不要誤會喔

  a co nho em kg .em nho a lam

  你有想我嗎? 我很想你

  A dag lm j vaj.a an com chua.

  你在做什麼,你吃飯了沒?

  e nho a wa ah,sao a k djen ve cho e.A uj.

  我太想你了, 你怎麼不打電話給我呢? 哥唷

  chug nao a rag djen ve cho e nhe a.

  何時你有空就打電話給我 好嗎

  2012-07-06 20:52:26 補充 虽说我们的生活清贫,

  ai noi cuoc song cua chung minh ko ro,

  但正因你的存在,

  nhung chi vi em van con ton tai,

  让我觉的很充实,

  vay thi anh moi rat co don,

  生活不再那么孤单,

  cuoc song ma cu co don nua,

  有了这样一份关怀,

  co duyen phan nhu vay,

  我可以上刀山下火候海在所不辞。

  anh van co the len nui xuong bien cung ko quan kho nhoc.

  如果地球将要毁灭,

  neu dia cau bi sup do het

  那么我要告诉你“你是我唯一想见的人。

  vay thi anh noi cho em biet''em la nguoi duy nhat ma anh muon gap.

  ps;拜託不要在打簡體了喔

  參考資料: 慈悲
還有問題?馬上發問,尋求解答。