promotion image of download ymail app
Promoted
小明 發問時間: 社會與文化語言 · 8 年前

請問大大這越南文簡訊的意思

The ah.vo chuc mug chog yeu nhe.vo m0g nhung dieu tot dep nhat se den voi chog va gap nhieu dieu may man trog cog viec nhe.

1 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  8 年前
  最佳解答

  The ah.vo chuc mug chog yeu nhe.

  這樣啊!老婆恭喜老公喔。

  vo m0g nhung dieu tot dep nhat se den voi chog

  老婆希望所有美好的事情都會到來老公身邊

  va gap nhieu dieu may man trog cog viec nhe.

  以及在工作之下遇到很多的幸運。

  參考資料: 慈悲
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。