promotion image of download ymail app
Promoted
Lin 發問時間: 社會與文化語言 · 8 年前

麻煩各位大大幫幫忙越文翻譯中文>"<

Đúng là cđ lúc lên voj lúc xuống chó.đkm

1 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  8 年前
  最佳解答

  Đúng là cđ lúc lên voj lúc xuống chó.đkm

  真是有時上天、有時下地獄

  參考資料: 慈悲
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。