promotion image of download ymail app
Promoted
發問時間: 社會與文化語言 · 8 年前

麻煩各位大大幫幫忙越文翻譯中文>"<

o.the la ntn? Anh dl ah

tình hình là rất tình hình

tjh hjh la iu wa roy.

mua ve di cao hung chua duma,hjhj thich nhi!

1 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  8 年前
  最佳解答

  o.the la ntn? Anh dl ah

  嗯 這樣就有傳信來了,你去工作啊?

  tình hình là rất tình hình

  情形是很情形

  tjh hjh la iu wa roy.

  情形是太愛了

  mua ve di cao hung chua duma,hjhj thich nhi!

  你 買票去高雄了沒,嘻嘻 好喜歡啊!

  參考資料: 慈悲
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。