Jack 發問時間: 社會與文化語言 · 8 年前

请问有人可以帮忙我越南文翻译成中文吗?不要翻译机。感恩

Em nhớ anh lắm .anh bệnh nhớ muá thuốt uống vô nha anh nhớ giử giình sức khỏe đó .em buồn lắm em không được mai mắn như những người khách mua điện thọai cũng bi hư nửa .em buồn lắm và nhớ anh nửa.không biết sao lúc nào trông đầu em lúc nào cũng có hình ảnh anh hết.

Năm ngày nửa em đi up lai rồi .em xẻ làm hết tháng đó em xẻ về viêt nam rồi.em về việt nam không biết chừng nào gặp laị anh nửa .em rất buồn và muống khóc cho thật to lên đựng trong lòng đở buồn.em biết là em với anh không thể ở bên nhau đúng không anh .em buồn lắm gì em khôn được mai mắn như những người khát tai sao vây chứ em có làm gì mà ông trời phaỉ bắt em nằm quàn cảnh nhứ vậy.đã yêu anh và thương anh mà laị không đưộc ở bên cạnh.

1 個解答

評分
 • 8 年前
  最佳解答

  Em nhớ anh lắm .

  我好想你喔

  anh bệnh nhớ muá thuốt uống vô nha anh nhớ giử giình sức khỏe đó .

  你生病記得要買藥吃 要保重喔

  em buồn lắm em không được mai mắn như những người khách mua điện thọai cũng bi hư nửa .

  我好難過 我不像別人那麼幸運 買個電話也會壞

  em buồn lắm và nhớ anh nửa.

  我好難過及很思念你

  không biết sao lúc nào trông đầu em lúc nào cũng có hình ảnh anh hết.

  不知怎樣 無時無刻你的影像都浮現在我腦海中

  Năm ngày nửa em đi up lai rồi .

  再五天我就去烏來了

  em xẻ làm hết tháng đó em xẻ về viêt nam rồi.

  我會做完那個月 我就回越南了

  em về việt nam không biết chừng nào gặp laị anh nửa .

  我回越南後不知何時才能見到你

  em rất buồn và muống khóc cho thật to lên đựng trong lòng đở buồn.

  我好難過及想大聲的哭去來才舒服點

  em biết là em với anh không thể ở bên nhau đúng không anh .

  我知道我和你不可能在一起 對吧

  em buồn lắm gì em khôn được mai mắn như những người khát tai sao vây chứ

  我好難過 我不像別人那麼幸運 為何如此

  em có làm gì mà ông trời phaỉ bắt em nằm quàn cảnh nhứ vậy.

  我有做什麼老天要把我放在這種環境裡

  đã yêu anh và thương anh mà laị không đưộc ở bên cạnh.

  已經喜歡你和愛上你但又不能在一起

  參考資料: 我是華僑也是越僑現在是呆胞
還有問題?馬上發問,尋求解答。